Doajeni

DOAJENI DRUŠTVA PČELARA ,,JOVAN ŽIVANOVIĆ'' NOVI SAD
Prema stavu Izvršnog odbora Društva pčelara ,,Jovan Živanović'' Novi Sad na ovoj stranici objavljujemo kratke podatke o starijim pčelarima, preko 70 godina života i 25 godina uspešnog pčelarskog rada, kao i ostalima koji su se istakli doprinosom u organizovanju pčelarskih manifestacija i Društva i bitno doprineli unapređenje pčelarske prakse i teorije.

Lista Doajena

BAJIĆ MITAR

(1927 – 2011)

Rođen je u Grgetegu 1927. godine. Detinjstvo i mladost je proveo u Sremskim Karlovcima, gde je završio Gimnaziju i Učiteljsku školu. Radio je u Begeču, kao učitelj i ujedno direktor Osnovne škole. Uz rad je diplomirao na Filozofskom fakultetu, odsek istorija. 

IŠTVAN BORŠOŠ

(1927-2007)

Rodio se krajem 1927. godine u Subotici, gde je završio školovanje. Učestvovao je u NOB-u a 1947. godine demobilisan kao podoficir. Zapošljava se u građevinskom preduzeću u Subotici i aktivira u radu sindikata i Narodne omladine a 1949. godine, prelazi u Novi Sad gde radi na omladinskim pitanjima.

CIMERMAN STJEPAN – ŠTEFKO

1913/

Cimerman Stjepan je rođen 1913. godine. Živeo je u Petrovaradinu. Bavio se zemljoradnjom i u okviru toga pčelarstvom, te de posvetio profesionalnom pčelarstvu. Pčelario je od 1928. god. 

GEORGIJE ĆURČIĆ – ĐORĐE

1928/

Rodio se 6. maja 1928. godine u Irigu. Kao dijete, uz oca Mirka, koji se pored vinogradarstva bavio pčelarstvom, kod seoskog paroha Gojka Mihajlovića (otac književnika Mihiza), upoznao se sa pčelarstvom, gdje je uz igru izmedu više od trista ,,pletara” sticao prva pčelarska znanja.

ČIŽEK SLAVOMIR – MIŠA

(1923 – 2009)

Rođen je 01.10. 1923. godine u Bijeloj, opština Herceg- Novi. Završio je Vojno zanatlijsku školu mornarice pri Pomorskom arsenalu Tivat. Kao skojevac učesnik je NOB-a u II. Svetskom ratu. Po oslobođenju školovao se na Vojnoj akademiji u SSSR-u a potom radio kao aktivni oficir JNA do penzionisanja, kada se sa porodicom doselio u Novi Sad.

DOROSLOVAČKI MILAN

1905/

Doroslovački Milan je rođen 1905. godine, radio je na železnici, penzionisan je 1985. godine. Pčelarstvom se bavio od 1936. godine. Koristio je AŽ košnice (34 komada). Bio je član Centralnog pčelarskog udruženja Vojvodina, a na Godišnjoj skupštini ovog udruženja, 19. februara 1969. godine, izabran je za člana Upravnog odbora i verifikacionu komisiju.

GARČEVIĆ NOVAK

(1918 – 2010)

Garčević Novak je rođen 1918. godine. Učesnik je NOR-a. Bavio se pčelarstvom od 1976. godine, kada se učlanio u Društvo. Počeo je pčelariti sa dve košnice – pološke. Penzionisan je 1985. godine. 

JOVANOVIĆ KRISTINA – TINKA

(1916 – 1993)

Kristina Jovanović je rođena 1916. godine u Gardinovcima, opština Titel, Vojvodina. Pčelarstvom se počela baviti sasvim slučajno. Udala se 1932. godine za Crnjanski Danila, i kada im je sin Đorđe, za prvi rođendan, 1933. godine dobio na poklon jednu košnicu od jednog pčelara u Gardinovcima, zainteresovala se za pčele i počela pčelariti.

HUNJADI VLADIMIR

1943/

Rođen sam u Petrovaradinu 02.06.1943. godine, gde sam završio Osnovnu školu. Srednju školu elektro struke završavam u Novom Sadu. Nakon 3 godine radnog staža polažem stučni ispit i postajem VKV instalater. Najveći deo radnog staža proveo sam na rukovodećim mestima.

JOVANOVIĆ LAZAR

(1920 – 1985)

Lazar Jovanović je rođen 1920. godinr u Gardinovcima, Opština Titel, Vojvodina. Završio je srednju podoficirsku školu u Petrovaradinu, radio je kao referent i ATPV – međunarodna špedicija. Kada se vratio iz zarobljeništva, 1946. godine ženi se Kristinom, koja ga upućuje u pčelarstvo.

MILOVAN (MILO) JOVOVIĆ

1929/

Rođen je 1929. godine u Danilovgradu, gde je završio Osnovnu školu. Sa svojom porodicom, 1945. godine, doselio se u Crvenku, u kojoj je završio automehaničarski zanat a zatim se doškolovao za nastavnika.

KOKOTOVIĆ ILIJA

(1917 – 2006)

Kokotović Ilija je rođen 1917. godine u Lici (Hrvatska). Kao dete sa porodicom je došao u Zrenjanin. Radio je u MUP-u, a zbog posla preselio se u Novi Sad 1949. godine. Bavio se aktivno streljaštvom, bio je funkcioner SOFK-e, a jedno vreme je bio predsednik Streljačkog saveza  Vojvodine.

RADOVAN-AGA MARKOV

1935/

Radovan-Aga Markov, diplomirani politikolog u penziji, rođen 1935. gdoine. Svoj prvi roj dobio u leto 1947. godine. Pčelar i pčelarski pisac. U ranoj fazi pčelario pološkim košnicama, kasnije i danas osmookvirnim LR košnicama.

NIKOLA MOJIĆ

1914/

Rodio se u fruškogorskom selu Stari Rakovac 1914. godine, gde se bavio zemljoradnjom. Rano je ostao bez majke, pa je kao najstariji, uz oba brata i bolesnog oca bio nosilac poslova u kući.

ROBERT PAST

1931/

Rođen je 1931. godine u Novom Sadu. Po struci je grafički inžinjer. Radni vek je proveo u štamparijama ,,Zmaj” i ,,Forum”. Počeo je da pčelari 1982. godine.
Po prirodi je marljiv, vredan i odgovoran. 

ANĐELKO POPIĆ

1936/

Rođen je u Kuli maja 1936. godine, gde je završio osmogodišnju školu a zatim Školu učenika u privredi – dimničarski smer. Kao vredan i ozbiljan majstor posle dugogodišnjeg rada, polaže za VKV kvalifikaciju

STANISAVLJEV SAVA

1924/

Stanisavljev ing. Sava je rođen 1924. godine. Živeo je u Novom Sadu. Radio je u SIZ-u za poljoprivredno-prehrambenu industiriju, SAP Vojvodina. Pčelarstvom se počeo baviti 1976. godine, kada je imao oko 15 LR košnica.

ĐORĐE STANOJČIĆ

1924/

Rodio se 1924. godine u Ležimiru, na Fruškoj gori. Učesnik je NOB-a od 1942. godine, iz koje izlazi kao oficir JNA. Zbog teške bolesti, i troipogodišnjeg lečenja penzionisan je u činu kapetana, krajem 1952. godine.

IMBRONOVIĆ LJUBIŠA

1911/

Imbronović Ljubiša je rođen 1911. godine u svešteničkoj porodici u Padeju, kod Novog Kneževca. Osnovnu školu je zabršio u Padeju, gimnaziju u Kikindi i Zrenjaninu, a pravni fakultet završio je u Beogradu 1939. godine.

KOJIĆ IVAN

(1927 – 1998)

Kojić Ivan je rođen 1927. godine u Aradcu, opština Zrenjanin. Radio je kao VKV bravar u Osnovnoj školi Vladimir Nazor, u Novom Sadu. Živeo je u Petrovaradinu.

DR LUKA KOLAROVIĆ

(1925 – 2008)

Od ranog detinjstva, uz oca pčelara, zavoleo je pčelinju pesmu, čiji su mu zvuci od uvek odzvanjali u ušima, iako je 22. februar bio vlažan i tmuran dan. Kad smo počeli razgovor o pčelama u očima mu se pojavio poseban sjaj, iako je lice bilo bledo.

LEČIĆ Mihajla SIMO

(1921 – 2005)

Rođen je 1921. god. u Trebinju, a 1923. god. kolonizacijom solunskih dobrovoljaca i njihovih porodica sa roditeljima se nastanjuje u selu Mišićevu kraj Subotice. U Subotici završava Srednju školu i potom se zapošljava u poreskoj upravi gde radi do početka II. Svetskog rata.

MRKIĆ NIKOLA

(1926 – 2006)

Mrkić Nikola je rođen 1926. u Veterniku kod Novog Sada. Po struci je bio saobraćajni tehničar. Radio je na železničkoj stanici kao otpravnik vozova u Novom Sadu i kao šef stanice u Futogu, zatim opet na železničkoj stanici u Novom Sadu, na poslovima u službi društvenog standarda.

PANIAN STANKO

(1914 – 2003)

Panian Stanko je rođen 1914. godine u Petrovaradinu. Po zanimanju je bio trgovac, ali se veoma kratko bavio trgovinom, jer se opredelio za pčelarstvo, kojim se počeo baviti 1930. godine.

PAPUGA ĐURA

(1925 – 2004)

Papuga Đura je rođen 1925. godine u Kucuri, opština Vrbas, Vojvodina, gde je završio osnovnu školu, srednju trgovačku je završio u Vrnjačkoj Banji, a višu trgovačku u Novom Sadu. Bio je učesnik NOR-a, član SUBNOR-a.

PLAVŠIĆ JOVAN

1922/

Plavšić Jovan je rođen 1922. godine. Završio je gimnaziju (veliku maturu). Radio je kao komercijalni direktor Lovačke zadruge ,,Lovoturs“. Zastupao je firmu u Nemačkoj, baveći se ,,zelenom hranom“. Pčelario je od 1965. god. sa 35 LR košnica.

PRIVIZER JANKO

(1917 – 2004)

Privizer Janko je rođen 1917. godine u Kisaču kod Novog Sada. Bavio se poljoprivredom. Uz oca pčelara, koji je koristio đerzonke košnice, kao mali zainteresovao se za pčele i pčelarstvo, a intenzivnije se bavio pčelarstvom u okviru zemljoradnje od 1935. god

RADOŠEVIĆ ĐORĐE

1924/

Radošević Đorđe je rođen 1924. god. U Irigu kod Novog Sada, u zanatlijskoj porodici. U Irigu je učio osnovnu školu, u Sremskim Karlovcima nižu gimnaziju, a u Novom Sadu završio je srednju tehničku mašinsku školu. Učesnik je NOR-a od 1942. god. kada se priključio partizanima sremskog odreda.

SEKULIĆ SAVA

1912/

Sekulić Sava je rođen 1912. godine. Živeo je u Petrovaradinu. Pčelarstvom se bavio od 1933. godine. Imao je i do 150 LR košnica.
Bio je član Centralnog pčelarskog udruženja Vojvodina u Novom Sadu, a na Godišnjoj skupštini, 18. februara 1969. god. Izabran je u Radno predsedništvo i Upravni odbor ovog udruženja.

SMILJANIĆ MLADEN

(1926 – 2003)

Smiljanić Mladen je rođen 1926. godine u Banja Luci (BiH). Godine 1931. sa roditeljima je došao u Sombor, gde je završio gimnaziju. Kao učesnik NOB-a, bio je član SUBNOR-a,

SVETOZAR (BATA) STEFANOVIĆ

(1925-2007)

Rođen je 1925. godine u Titelu, gde je završio Građansku školu. U aprilskom ratu 1941. sa grupom titelskih omladinaca, pripadnika sokolskog društva, dobrovoljno se priključio regularnoj vojnoj jedinici u Titelu.

TAŠ KAROLJ

(1914 – 1998)

Taš Karolj je rođen 1914. godine u Čurugu (Zrenjanin) u pekarskoj porodici, kao najmlađi od petoro dece. Pohađajući gimnaziju uporedo je vodio pekarsku radnju, jer je rano ostao bez oca.

MIHALJ URBAN

(12. 02.1912. – 05.05. 2004.)

Rođen je u Bečeju gde se po zavrsenoj Osnovnoj školi, uz oca bavio poljoprivredom. Kao vredan i poslušan dečak rano se zaiteresovao za pčelarstvo, pomažući na pčelinjaku bečejskom advokatu Hedelaju, gde je naučio osnove pčelarstva.

og-logo-removebg-preview

Jedna dve izdvojene rečenice od predsednika udruženja.

Propisi

Translate »